แชร์บทความนี้
น้ําปลา สําหรับคนเป็นโรคไต

น้ำปลา เป็นเครื่องปรุงรส ที่อยู่คู่กับการทำอาหารของคนไทยมานานแสนนาน แต่ทั้งนี้ การบริโภค น้ำปลา ที่มากเกินความจำเป็นในแต่ละวันนั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคไตได้ เนื่องจาก ในน้ำปลาที่เราบริโภคนั้น มีโซเดียม อยู่ปริมาณสูง ซึ่งปริมาณโซเดียมที่องค์การอาหารและยา แนะนำให้บริโภคในแต่ละวันนั้น ไม่ควรเกิน 2000 มิลลิกรัม ต่อวัน

ปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด้านโภชนาการ ทำให้มีคนผลิต น้ำปลา  ซึ่งมีปริมาณโซเดียมที่ตำกว่าน้ำปลาปกติทั่วไป แต่ปริมาณโซเดียมต่ำ ทำให้ผู้ที่กังวลว่าจะเป็นโรคไต สามารถนำมาบริโภคได้ตามปกติ ซึ่งทำให้ สามารถทานเค็มได้


แชร์บทความนี้