แชร์บทความนี้

บอร์ด arduino ราคา

บอร์ด arduino เป็นบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังเป็นที่นิยม เปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ ตัวเล็กๆตัวหนึ่ง สามารถทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ เพียงแค่เราป้อนโปรแกรมเข้าไป ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สร้างเป็นโปรเจคต่างๆ ได้หลากหลาย เช่นหุ่นยนต์ ระบบควบคุมต่างๆ ระบบตรวจจับ ตรวจวัดต่าง สามารถทำได้เช่นกัน

 

 


แชร์บทความนี้