แชร์บทความนี้

พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้เท่าไร

คำถามยอดฺฮิต สำหรับนักเดินทาง ว่า พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้เท่าไร แต่ละสาสยการบิน มีนโยบายความปลอดภัยที่แตกต่างกัน บางสายการบินก็อนุญาตให้พกพา พาวเวอร์แบงค์ ได้มาก บางสายการบินก็ให้สามารถพกพา พาวเวอร์แบงค์ ได้น้อย วันนี้เราได้รวบรวมว่า แต่ละสายการบิน อนุญาติให้พก พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นไปบนเครื่องให้คนละเท่าไร

สายการบิน ขนาดความจุของพาวเวอร์แบงค์ จำนวนก้อนที่อนุญาต
สายการบินไทย 20000 -32000 mAh 2
แอร์ เอเชีย 20000-32000 mAh 2
นกแอร์ 20000-32000 mAh 2

พาวเวอร์แบงค์ ที่มีขนาดความจุต่ำกว่า 20000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัด

**** สำหรับ พาวเวอร์แบงค์ ผู้โดยสารจะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น หามโหลด พาวเวอร์แบงค์ ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด ****

สายการบิน ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยการนำ พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้ปริมาณความจุเท่าๆกัน

ทำไมจึงห้ามไม่ให้นำ พาวเวอร์แบงค์ โหลดใส่กระเป๋าใต้เครื่อง : เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พาวเวอร์แบงค์ ระเบิดใต้ท้องเครื่อง จะทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เครื่องบินได้ แม้ว่าเครื่องบินทุกลำจะมีระบบดับเพลิงใต้เครื่องก็ตาม ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด ก็กำจัดต้นเหตุของปัญหา ทำให้สายการบินทุกแห่ง ออกกฏข้อห้ามตรงนี้เอาไว้ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้โดยสารเอง

รวบรวม Power Bank ขนาดที่ปลอดภัยสำหรับการพกขึ้นเครื่องบิน

 


แชร์บทความนี้