แชร์บทความนี้

วิธีเลือกซื้อแอร์บ้านให้เหมาะสม

 1. ดูที่ขนาดของห้อง ว่าห้องของเรามีขนาดกี่ตารางเมตร วิธีหาตารางเมตร ตัวอย่างการหาตารางเมตร
  1. ห้องมีขนาดกว้าง 4 เมตร อีกด้าน 3 เมตร ให้นำ 4 มาคูณด้วย 3 จะได้ 4×3 = 12 ตารางเมตร
 2. ตำแหน่งของห้อง
  1. หากห้องไม่โดนแดด ตัวคูณที่เหมาะสมคือ 900
  2. หากห้องของเราโดนแดด ตัวคูณที่เหมาะสมคือ 1000
 3. นำตารางเมตรที่ได้ มาคูณกับ ตัวคูณที่ได้จากตำแหน่งของห้อง
  1. จะได้ 12 ตารางเมตร คูณด้วย 1000 จะได้ 12,000  ซึ่งเป็นค่า BTU ที่เหมาะสมของห้องที่จะติดแอร์หากห้องนั้นโดนแดดในเวลากลางวัน
 4. การใช้งาน
  1. หากใช้งานตอนกลางวันเป็นหลักและระยะเวลาเปิดนานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ให้เลือกแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ จะคุ้มค่าในระยะยาว
  2. หากใช้งานตอนกลางคืนเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์ก็ได้ เพราะนานกว่าจะคุ้ม
 5. การรับประกัน  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อแอร์บ้าน
 6. ยี่ห้อ  ยี่ห้อนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ เลือกใช้แอร์ ยี่ห้อ ที่มีศูนย์บริการใกล้บ้าน จะเหมาะสมที่สุด

แชร์บทความนี้