แชร์บทความนี้

เครื่อง วัด cca แบตเตอรี่ รถยนต์
เครื่องวัดแบตเตอรี่รถยนต์ ราคา ถูก การทดสอบ แบตเตอรี่ ในอดีต อาจดูเพียงแค่โวลท์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนสูง เพราะแบตเตอรี่บางลูก มีแรงดันไฟปกติ แต่พอใช้งานจริง กลับใช้งานได้ไม่เท่าก็หมดไฟ ซึ่งในอดีต ไม่มี เครื่อง วัด cca แบตเตอรี่ ทำให้ตรวจสอบได้ยาก

ปัจจุบัน การเลือกแบตเตอรี่ ไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของกระแส หรือ แอมป์ เท่านั้น ยังต้องดูถึงค่า CCA ของแบตเตอรี่อีกด้วย

cca คือ Cold Cranking Ampere เป็นกำลังไฟที่แบตเตอรี่ สามารถส่งให้กับไดสตาร์ท ในการติดเครื่องยนต์ ซึ่งจำนวน cca ที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้งาน ยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องมีค่า CCA เยอะ

 

ในการสตาร์ทรถยนต์แต่ละครั้ง ตัวบ่งบอกว่า แบตเตอรี ลูกนั้นจะสามารถสตาร์ทรถยนต์ได้หรือไม่ ต้องดูที่จำนวนของ CCA ที่อยู่ในแบตเตอรี่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ โดยมีสูตรคำนวนดังนี้

จำนวนซีซี ของเครื่องยนต์ x 0.13  = ค่า cca ที่เครื่องยนต์ต้องการสตาร์ท

ตัวอย่าง เครื่องยนต์ 1500 cc หากจะหาแบตเตอรี่มาใช้งาน จะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีค่า cca ไม่น้อยกว่า (1500 x 0.13 = 195 cca

ประโยชน์ของ เครื่อง วัด cca แบตเตอรี่

  • ทำให้ทราบถึงสภาพของ แบตเตอรี่ ที่แท้จริง
  • ป้องกันการเกิดแบตเตอรี่หมดระหว่างทางได้ หากทำการวัดค่า CCA สมำ่เสมอ อย่างน้อย สักเดือนละครั้ง
  • เอาไว้ทดสอบ แบตเตอรี่ ยี่ห้อต่างๆได้ ทำให้สามารถเลือกซื้อ แบตเตอรี่ ได้อย่างคุ้มค่า
  • สามารถนำไปใช้วัดค่า CCA ในการหาซื้อแบตเตอรี่เก่า สำหรับงานโซล่าเซลล์
  • ใช้ทดสอบ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ว่าการชาร์จประจุทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน

เราได้รวบรวม เครื่อง วัด cca แบตเตอรี่ มาให้ท่านได้เลือกชมกันครับ


แชร์บทความนี้