แชร์บทความนี้

แผ่นกรองอากาศ hepa ซื้อที่ไหน

แผ่นกรองอากาศ hepa เป็น แผ่นกรองอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วย ฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิด โรคระบบทางเดินหายใจ  แผ่นกรองอากาศ hepa จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

เราจะใช้ แผ่นกรองอากาศ hepa เฮป้าฟิลเตอร์  (HEPA FILTER) ในการทำให้อากาศทั้งภายในบ้านหรือภายในรถยนต์ให้บริสุทธิ์มากขึ้น ช่วยทำให้อากาศในพื้นที่ มีค่า  PM 2.5

ลักษณะการใช้งาน  นำแผ่นกรอง แผ่นกรองอากาศ hepa นี้ไปติดตั้งที่จุดที่ต้องการกรองฝุ่น ที่มีแรงดันของอากาศไม่เกิน 150 CFM

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa filter)  แผงกรองฝุ่นขนาดเล็ก  ลูกค้าสามารถนำไป ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ หรือ เครื่องควบคุมค่าฝุ่นในห้องควบคุมฝุ่น  ขนาดตามต้องการ วัสดุสามารถติดตั้ง  ต่อด้วย กาวยาง หรือ กาวชนิดต่างๆ

คุณสมบัติ

• แผ่นกรองอากาศ hepa (Hepa filter)   มีขนาดกว้าง 30 ซม.

• แผ่นกรองอากาศ hepa  มีขนาดยาว 30 ซม.

แผ่นกรองอากาศ hepa   มีขนาดความหนา 2.0 ซม0

• แผ่นกรองอากาศ hepa   สามารถกรองวัตถุขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน

• แผ่นกรองอากาศ hepa  สามารถกรองควัน และกลิ่นอับต่างๆ

• แผ่นกรองอากาศ hepa สามารถดักจับฝุ่นและวัตถุแขวนลอยในอากาศ

ประโยชน์ใช้สอย

แผ่นกรองอากาศ hepa สามารถนำไปใช้ในห้องผู้ป่วยที่ต้องการห้องที่สะอาด กรองฝุ่นด้วยเครื่องฟองอากาศ  โดยใช้ แผ่นกรองอากาศ เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa filter)  นี้ ติดตั้งทดแทนของเดิม  หรือ อุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ

แผ่นกรองอากาศ hepa (Hepa filter)  ใช้ติดตั้งที่ช่องลมผ่าน ท่ออากาศในห้อง หรืออาคาร

แผ่นกรองอากาศ hepa(Hepa filter) ติดตั้งที่พัดลม โดยการปิดช่องลมโดยรอบ  ให้ผ่านได้

 


แชร์บทความนี้