กบเหลาดินสอไฟฟ้า

กบเหลาดินสอไฟฟ้า   การเลือกซื้อ กบเหลาดินสอไฟฟ้า ดูชนิดของแบตเตอรี่  ของกบเหลาดินสอไฟฟ้า ใส่ถ่านชนิดใด แบตเตอรี่ ควรเป็นถ่านชนิด AA เพื่อการใช้งานที่ยาวนานกว่า และเปลี่ยนได้ง่าย และยังสามารถเลือกใช้ถ่านชารจ์ได้อีกด้วย อีกทั้งราคายังถูกกว่าแบตเตอรี่สำเร็จรูป ดูความสะดวก การซ่อมบำรุง สามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในอนาคต ความปลอดภัย ช่องใส่ดินสอ จะต้องเล็กพอดีกับดินสอ ไม่ควรมีขนาดใหญ่กว่านิ้วมือของเด็ก การรับประกัน การใช้งาน…

Read Full Article