ถ่าน ชาร์จ aa พร้อม แท่น ชาร์จ

ถ่าน ชาร์จ aa พร้อม แท่น ชาร์จ   การเลือกซื้อถ่านชาร์จและแท่นชาร์จ ควรพิจารณาข้อใดบ้าง ปริมาณความจุของถ่านชาร์จ มีหน่วยเป็น mAH ยี่ห้อของผู้ผลิตถ่านชาร์จ ตามท้องตลาดก็มีอยู่หลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่เราคุ้นหูเป็นอย่างดีอย่างเช่น Panasonic  Sony  ก็เป็นตัวเลือกที่ดี จำนวนครั้งที่สามารถชาร์จได้ บางยี่ห้อจะระบุ Spec ของจำนวนครั้งที่ถ่านชาร์จสามารถชาร์จได้ ยิ่งมีจำนวนมากเท่าใด ก็ทำให้เราใช้งานได้คุ้มค่าเท่านั้น   ส่วนการเลือกซื้อแท่นชาร์จ…

Read Full Article