พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้เท่าไร

พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้เท่าไร คำถามยอดฺฮิต สำหรับนักเดินทาง ว่า พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่อง ได้เท่าไร แต่ละสาสยการบิน มีนโยบายความปลอดภัยที่แตกต่างกัน บางสายการบินก็อนุญาตให้พกพา พาวเวอร์แบงค์ ได้มาก บางสายการบินก็ให้สามารถพกพา พาวเวอร์แบงค์ ได้น้อย วันนี้เราได้รวบรวมว่า แต่ละสายการบิน อนุญาติให้พก พาวเวอร์แบงค์ ขึ้นไปบนเครื่องให้คนละเท่าไร สายการบิน ขนาดความจุของพาวเวอร์แบงค์ จำนวนก้อนที่อนุญาต…

Read Full Article