เครื่อง ฟื้นฟู แบตเตอรี่

เครื่อง ฟื้นฟู แบตเตอรี่ การใช้งานแบตเตอรี่ โดยทั่วไปแล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ก็จะเริ่มเสื่อม ต้องทำการเปลี่ยนลูกใหม่แล้ว หากดูแลไม่ดี ปล่อยให้น้ำในแบตเตอรี่ แห้งแล้ว ก็จะทำให้อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ สั้นลง แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ มีอยู่หลักๆ 2 แบบ 1.แบบเติมน้ำ 2.แบบเจล หรือ เรียกว่า…

Read Full Article